Praktické informácie

Pripravili sme súhrn informácii od uzatvorenia poistenia až po nahlásenie poistnej udalosti.

Poistné udalosti a zmeny

Nahlásenie poistnej udalosti a nahlásenie zmeny

NAHLÁSENIE ZMENY

Zmeny na individuálnej poistnej zmluve je potrebné nahlasovať písomne na kontaktnú adresu:

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s.
Bottova 2A
811 09 Bratislava

NAHLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI

Pre nahlásenie poistnej udalosti je potrebné vyplniť príslušné tlačivo „Oznámenie poistnej udalosti“, podpísať ho a zaslať na adresu poisťovne spolu s požadovanými dokladmi na ňom uvedenými. V prípade, ak sa jedná o poistnú udalosť zdravotného charakteru spôsobenú chorobou, je potrebné druhú stranu tohto oznámenia (“Informácia o zdravotnom stave poisteného”) odovzdať na vyplnenie praktickému lekárovi poisteného.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať písomne alebo telefonicky na tel. č. 02/5824 0011, voľba č.1

Kontaktná adresa poisťovne:

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s.
Bottova 2A
811 09 Bratislava

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE KU COVID-19

Pozrite sa na najčastejšie otázky a odpovede, ktoré by vás v súvislosti so šíreným koronavírusu COVID-19 a našim poistením mohli zaujímať.

 

Univerzálne tlačiva:

Tlačivo pre poistenie s asistenčnými službami pre klientov VÚB:

Tlačivo pre poistenie Zneužitie karty, strata-krádež karty vrátane dokladov, kľúčov, peňaženky, tašky, hotovosti: MBK9010  klientov mBank

Elektrosped  (Hej.sk / Datart) - Tlačivá pre poistenie bielej a čiernej techniky:

Tlačivá pre poistenie bielej a čiernej techniky:

Tlačivo k poistným udalostiam pre klientov Orange:

Tlačivo k poistným udalostiam pre klientov SLSP:

Kontakt

Kontaktné údaje centrálneho zákazníckeho servisu:
Emailová adresa: cardifslovakia@cardif.com
Telefónne číslo: 02/5824 0011

Ústredie:
Sky Park Offices
Bottova 2A
811 09 Bratislava
Slovensko

Prevádzkový čas klientskeho centra:
Pondelok - 8:00-16:00
Utorok - 8:00-16:00
Streda - 8:00-16:00
Štvrtok - 8:00-16:00
Piatok - 8:00-16:00