Preskoč na obsah

Praktické informácie

Pripravili sme súhrn informácii od uzatvorenia poistenia až po nahlásenie poistnej udalosti.

Poistné udalosti a zmeny

Nahlásenie poistnej udalosti a nahlásenie zmeny

NAHLÁSENIE ZMENY

Zmeny na individuálnej poistnej zmluve je potrebné nahlasovať písomne na kontaktnú adresu:

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava

NAHLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI

Pre nahlásenie poistnej udalosti je potrebné vyplniť príslušné tlačivo „Oznámenie poistnej udalosti“, podpísať ho a zaslať na adresu poisťovne spolu s požadovanými dokladmi na ňom uvedenými. V prípade, ak sa jedná o poistnú udalosť zdravotného charakteru spôsobenú chorobou, je potrebné druhú stranu tohto oznámenia (“Informácia o zdravotnom stave poisteného”) odovzdať na vyplnenie praktickému lekárovi poisteného.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať písomne alebo telefonicky na tel. č. 02/5824 0011, voľba č.1

Kontaktná adresa poisťovne:
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava

 

Univerzálne tlačiva:

Tlačivo pre poistenie s asistenčnými službami pre klientov VÚB:

 Tlačivo pre poistenie s asistenčnými službami pre klientov Cetelemu:

Tlačivo pre poistenie krádeže zakúpeného tovaru pre klientov Cetelemu:

Tlačivo pre poistenie Zneužitie karty, strata-krádež karty vrátane dokladov, kľúčov, peňaženky, tašky, hotovosti: MBK9010  klientov mBank

Elektrosped  (Hej.sk / Datart) - Tlačivá pre poistenie bielej a čiernej techniky:

Tlačivá pre poistenie bielej a čiernej techniky:

Tlačivo k poistným udalostiam pre klientov Orange:

Mobilné zariadenie a tablet:

Iné zariadenia:

Tlačivo k poistným udalostiam pre klientov SLSP:

Tlačivo k poistným udalostiam pre klientov Exisport:

Kontakt

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s

Plynárenská   7/B

Bratislava   821 09

Tel: 02/5824 0011

E-Mail: cardifslovakia@cardif.com