Postup riešenia sťažností

Máme pochopenie pre ťažké situácie, ktoré sprevádzajú ľudský život a snažíme sa, aby ich dopady na našich klientov boli čo najmenšie.

Pokiaľ máte námet, pochvalu alebo sťažnosť, napíšte nám:

  • poštou na adresu: BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s., Bottova 2A, 811 09 Bratislava,
  • e-mailom: cardifslovakia@cardif.com

Nezabudnite, prosím, uviesť:

  • číslo zmluvy alebo poistnej udalosti, ktorej sa vaša pochvala alebo sťažnosť týka,
  • svoje kontaktné údaje (e-mail, telefón, adresa).

Vaše sťažnosti vyriešime najneskôr do 30 kalendárnych dní. Pokiaľ túto lehotu nebudeme schopní z akéhokoľvek dôvodu dodržať, budeme vás o tom informovať.

Ombudsman

Ak nie ste spokojný s vybavením vašej sťažnosti, môžete sa obrátiť na ombudsmana.

Odpoveď môžete očakávať spravidla do 30 dní.

(Útvar poisťovacieho ombudsmana, Slovenská asociácia poisťovní, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava)