VEREJNÝ PRÍSĽUB

Verejné prísľuby pre klientov

Verejný prísľub je náš záväzok voči našim klientom, ktorí majú u nás dojednané poistenie.

 

Verejným prísľubom sa zaväzujeme poskytnúť klientom pridanú hodnotu k dojednaniam uvedeným vo všeobecných poistných podmienkach.

Presné pravidlá a podmienky jednotlivých verejných prísľubov nájdete v príslušných dokumentoch.

 

VEREJNÉ PRÍSĽUBY PRE KLIENTOV

 

PRE KLIENTOV VUB:

pre poistenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver

pre poistenie schopnosti splácať hypotekárny úver/úver na bývanie

pre poistenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver

pre poistenie schopnosti splácať profiúver

pre klientov Consumer Finance holding, a.s. a Slovenská požičovňa, a.s. pre poistenie schopnosti splácať splátky úveru

pre poistenie schopnosti splácať úverové splátky QUATRO

 

PRE KLIENTOV BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA:

 

PRE KLIENTOV Prima banky Slovensko a klientov Sberbank Slovensko:

 

PRE KLIENTOV  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia:

 

PRE KLIENTOV SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, a.s.:

pre Poistenie osobných vecí a karty

pre Poistenie zneužitia platieb

 

PRE KLIENTOV  mBank: