Skip to Content

VEREJNÝ PRÍSĽUB

Verejné prísľuby pre klientov

Verejný prísľub

Verejný prísľub je náš záväzok voči našim klientom, ktorí majú u nás dojednané poistenie.

 

Verejným prísľubom sa zaväzujeme poskytnúť klientom pridanú hodnotu k dojednaniam uvedeným vo všeobecných poistných podmienkach.

Presné pravidlá a podmienky jednotlivých verejných prísľubov nájdete v príslušných dokumentoch.