Preskoč na obsah

BNP Paribas Cardif Poisťovňa

Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2000.

Členovia predstavenstva:

Ing. Zdeněk Jaroš

predseda predstavenstva

RNDr. Ivan Brozmann

člen predstavenstva

Ing. Peter Bindzár

člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Řehák

člen predstavenstva

 

Členovia  dozornej rady:

Vivien Berbigier

Dominique Barthalon

Florian Korallus 

 

Výpis z obchodného registra:  Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I