Praktické informácie

Pripravili sme súhrn informácii od uzatvorenia poistenia až po nahlásenie poistnej udalosti.

Kontakt

Kontaktné údaje centrálneho zákazníckeho servisu:
Emailová adresa: cardifslovakia@cardif.com
Telefónne číslo: 02/5824 0011

Ústredie:
Sky Park Offices, Bottova 2A, 811 09 Bratislava, Slovensko

Prevádzkový čas klientskeho centra:
Pondelok            8:00-16:00
Utorok                8:00-16:00
Streda                8:00-16:00
Štvrtok                8:00-16:00
Piatok                 8:00-16:00