Cardif vo svete

Skupina BNP Paribas Cardif poisťuje ľudí, ich rodiny a ich majetok prostredníctvom produktov a služieb zameraných na poistnú ochranu. Osvedčené odborné znalosti našej skupiny v marketingu a distribúcii poistných produktov prispievajú k úspechu našich partnerov na celom svete, predovšetkým v Európe, Ázii a Latinskej Amerike.

Cieľom skupiny BNP Paribas Cardif, ktorá je v súčasnosti desiatym najväčším poisťovateľom v Európe, je stať sa globálnym lídrom na poistnom trhu.

BNP Paribas Cardif v 1 minúte

BNP Paribas Cardif je dcérskou spoločnosťou skupiny BNP Paribas, ktorá má vysoké hodnotenie v troch kľúčových oblastiach: retailové bankovníctvo, investičné riešenia a firemné a investičné bankovníctvo.

V aktivitách firemného a investičného bankovníctva a investičných riešeniach sa spoločnosť BNP Paribas v Európe nachádza na najvyšších pozíciách, má silnú pozíciu na americkom kontinente a stabilné, rýchlo rastúce obchodné aktivity v Ázii. Spoločnosť BNP Paribas je prítomná v 72 krajinách a má cez 200 000 zamestnancov.

BNP Paribas: Naša história

Na základe filmových a dobových fotografií ukazuje historický film BNP Paribas príbeh našej banky od roku 1822 až po súčasnosť.

Podnik so zodpovednosťou voči spoločnosti

BNP Paribas Cardif realizuje príkladnú politiku firemnej spoločenskej zodpovednosti zameranú na zodpovedné produkty a služby, propagáciu diverzity na pracovisku, interné iniciatívy v oblasti životného prostredia a podporu ekonomického a finančného vzdelávania.

V súčasnosti BNP Paribas Cardif pôsobí na 35 trhoch po celom svete.