Predĺžená záruka a náhodné poškodenie

Poistenie predĺženej záruky kryje finančnú stratu spôsobenú náhlou a neočakávanou poruchou (elektronickou, mechanickou alebo elektrickou) výrobku (tovaru) v období tzv. predĺženej záruky. Tá začína plynúť po skončení 2-ročnej zákonnej záruky a trvá po dobu jedného, dvoch alebo troch rokov, podľa voľby klienta. Poistenie sa vzťahuje na výrobky bielej a čiernej techniky. Poistenie je možné dojednať u vybraných predajcov bielej a čiernej techniky.

Poistenie náhodného poškodenia výrobku sa vzťahuje na finančnú stratu, ktorú poistený utrpí funkčnou vadou výrobku (mechanická, elektronická alebo elektrická), ku ktorej dôjde náhlym a neočakávaným pôsobením vonkajších síl, ktorých negatívnemu pôsobeniu nebolo možné zabrániť, a to počas trvania 2-ročnej zákonnej záruky.

V akých situáciách toto poistenie využijete

V prípade poruchy výrobku sú klientovi preplatené náklady na opravu výrobku alebo je klientovi vyplatené poistné plnenie v zmysle príslušných poistných podmienok platných k dátumu uzatvorenia poistnej zmluvy v prípade, ak nie je možné výrobok opraviť alebo je oprava neekonomická.

V prípade poškodenia výrobku a po splnení podmienok poistenia sú klientovi preplatené náklady na opravu výrobku alebo je klientovi vyplatené poistné plnenie v zmysle príslušných poistných podmienok platných k dátumu uzatvorenia poistnej zmluvy v prípade, ak nie je možné výrobok opraviť alebo je oprava neekonomická.

Ako dojednať poistenie

Poistneie si môžete dojednať priamo pri kúpe nového spotrebiča.

Ako vám poistenie pomôže

V prípade poruchy zaistíme opravu alebo náhradu