Často kladené otázky

Odpovede na najčastejšie otázky

Viac

Poistné udalosti a zmeny

Ako nahlásiť poistnú udalosť + tlačivo pre nahlásenie

Viac

Naše produkty

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. poistí nielen vás, vašich blízkych, ale rovnako váš osobný majetok a finančné záväzky.

VIAC

Všeobecné poistné podmienky

Na stiahnutie

Viac

Postup riešenia sťažností

Ako sa rieši sťažnosť

Viac

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovávaní osobných údajov

Viac

Whistleblowing

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Viac