Poistenie zneužitia karty

Poistenie zneužitia platobnej karty je určené majiteľom debetných alebo kreditných kariet. Poistenie klient využije v situácii, kedy bola jeho karta po krádeži alebo strate zneužitá (napr. neoprávnený výber z bankomatu alebo platba v obchode) skôr ako došlo k jej zablokovaniu bankou, pokiaľ nie je jeho škoda povinná nahradiť priamo banka.

Poistenie je možné dojednať k nasledovným finančným produktom:

Tento produkt môže byť rozšírený aj o poistenie straty alebo krádeže kľúčov, osobných dokladov, peňaženiek a tašiek. Nárok na poistné plnenie vznikne vtedy, ak došlo k strate alebo krádeži uvedených predmetov spolu s poistenou kartou. Poisťovňa potom preplatí náklady spojené s obstaraním nových kľúčov, osobných dokladov, peňaženky alebo tašky.

Poisťované riziká:

Poisťovňa môže poistenie zneužitia platobnej karty rozšíriť aj o poistenie prepadnutia pri bankomate a poistenie neoprávnených internetových transakcií pomocou stratenej alebo odcudzenej karty.

Ako dojednať poistenie

Poistneie zjednáte rýchlo a jednoducho súčasne s úverom, bez nutnosti návštěvy poisťovne.