Poistenie schopnosti splácať

Poistenie schopnosti splácať splátky úverov, pôžičiek, lízingov (“finančný záväzok”) znižuje riziko možných budúcich problémov so splácaním. Vďaka nemu nemusia mať klienti obavy z neočakávaných životných udalostí, ktoré by mohli ohroziť ich schopnosť splácať ich finančné záväzky voči finančným inštitúciám. Poistenie je možné uzavrieť súčasne spolu s úverovou zmluvou.

Poistenie je možné dojednať k nasledovným finančným produktom:

  • Spotrebný úver
  • Hypotekárny úver
  • Revolvingový úver spojený s kreditnou kartou
  • Osobné pôžičky
  • Lízing

Poisťované riziká:

V ťažkých životných situáciách, keď stratíte svoj príjem, pomôžeme vám vrátiť mesačné inštalácie a v prípade smrti alebo zdravotného postihnutia vyplatiť zostávajúci úver.

Kto môže byť poistený

Osoby vo veku od 18 do 65 rokov, ktoré nemajú invaliditu.

Ako dojednať poistenie

Poistneie zjednáte rýchlo a jednoducho súčasne s úverom, bez nutnosti návštěvy poisťovne.

Čo je eště dobré vedieť

  • Poplatok za poistenie budete platiť súčasne so splátkou úveru, nemusíte sa teda o nič starať.
  • V našom poistenie nehľadajte žiadne nezmyslné výluky. Vždy hľadáme vhodné riešenie, aby sme vám pomohli.