Poistenie pravidelných platieb

Poistenie pravidelných platieb je podobne ako poistenie schopnosti splácať splátky produktom, ktorý umožní poistiť sa pre prípady nepredvídateľných životných situácií, ktoré by mohli ohroziť príjmy a rodinný rozpočet klienta. Je ideálnym riešením na zabezpečenie pravidelných mesačných výdavkov, napr. na elektrinu, plyn, vodu, paušály za používanie mobilných telefónov, internetu a pod.

Poistenie je možné dojednať k nasledovným finančným produktom:

Tento produkt je častokrát ponúkaný ako doplnková služba k bankovému účtu alebo platobnej karte a dojednávajú ho zamestnanci partnerských spoločností našej poisťovne. Produkt umožňuje poistiť si v rámci súborov poistenia riziká ako sú pracovná neschopnosť, strata zamestnania alebo smrť či trvalá invalidita.

Poisťované riziká:

V prípade poistnej udalosti z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania je klientovi vyplácané mesačne predom stanovené poistné plnenie. Maximálny počet poistných plnení je obmedzený podľa poistných podmienok. V prípade úmrtia alebo trvalej invalidity poistený alebo oprávnená osoba obdrží jednorazové poistné plnenie vo vopred dohodnutej výške.

Kto môže byť poistený

Osoby vo veku od 18 do 65 rokov, ktoré nemajú invaliditu.

Ako dojednať poistenie

Poistneie zjednáte rýchlo a jednoducho súčasne s úverom, bez nutnosti návštěvy poisťovne.

Čo je eště dobré vedieť

Poistné plnenie nie je účelovo viazané. Poskytnuté finančné prostriedky môže klient využiť akýmkoľvek spôsobom.