Informácie o ochrane osobných údajov

Informácia uvedená nižšie nahrádza doterajšie ustanovenia všeobecných poistných podmienok alebo rámcových poistných zmlúv, ktoré obsahujú informácie pre klientov týkajúce sa ochrany ich osobných údajov.

Email pre klientov

skdpo@cardif.com