Cestovné poistenie

Cestovné poistenie slúži na ochranu poistených klientov pred vysokými finančnými výdavkami pri neočakávaných ochoreniach alebo úrazoch v zahraničí.

Pomoc svojim klientom v zahraničí zabezpečuje BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. prostredníctvom asistenčnej služby Europ Assistance. Slovensky alebo česky hovoriaci operátori sú vám k dispozícií 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Poistenie je možné dojednať k nasledovným finančným produktom:

Poistenie je ponúkané najmä ako súčasť alebo ako doplnková služba k bežným účtom alebo platobným kartám v partnerských finančných inštitúciách.

Hlavné výhody:

Cestovné poistenie povinne zahŕňa ako svoju súčasť poistenie liečebných nákladov a asistenčné služby (náklady na ošetrenie a iné lekárske služby, ktoré sú nevyhnutné k liečbe poisteného klienta v zahraničí.

K tomuto poisteniu sa môžu pridať ďalšie pripoistenia:

  • smrť úrazom, trvalé následky úrazom a hospitalizácia
  • poistenie zodpovednosti za škodu
  • zabezpečenie kaucie a právnej pomoci v zahraničí
  • poistenie batožiny a dokladov
  • poistenie storna zájazdu
  • poistenie prerušenia zájazdu
  • privolanie opatrovníka

Ako dojednať poistenie

Poistneie zjednáte rýchlo a jednoducho súčasne s úverom, bez nutnosti návštěvy poisťovne.

Čo je eště dobré vedieť

Samostatne je možné poisťovať aj záchranu poisteného v slovenských horách.