Skip to Content

Praktické informácie

Pripravili sme súhrn informácii od uzatvorenia poistenia až po nahlásenie poistnej udalosti.

Cardif vo svete

Cardif vo svete  Spoločnosť BNP Paribas Cardif poisťuje ľudí, ich rodiny a ich majetok prostredníctvom produktov a služieb zameraných na úspory a ochranu. Osvedčené odborné...

PB OOU1

Ochrana osobných údajov OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH...

HB_O_Spolocnosti

BNP Paribas Cardif Poisťovňa Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2000.

Kontakt

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s

Plynárenská   7/B

Bratislava   821 09

Tel: 02/5824 0011

E-Mail: cardifslovakia@cardif.com