PRE KLIENTOV

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. poistí nielen vás, vašich blízkych, ale rovnako váš osobný majetok a finančné záväzky.

Poistenie schopnosti splácať

Poistenie schopnosti splácať splátky úverov, pôžičiek, lízingov (“finančný záväzok”) znižuje riziko možných budúcich problémov so splácaním. Vďaka nemu nemusia mať klienti obavy z neočakávaných životných udalostí, ktoré by mohli ohroziť ich schopnosť splácať ich finančné záväzky voči finančným inštitúciám. Poistenie je možné uzavrieť súčasne spolu s úverovou zmluvou.

 Poistenie je možné dojednať k nasledovným finančným produktom:

 • Spotrebný úver
 • Hypotekárny úver
 • Revolvingový úver spojený s kreditnou kartou
 • Lízing
 • Osobné pôžičky

Poisťované riziká:

 • smrť následkom úrazu alebo choroby
 • trvalá invalidita následkom úrazu alebo choroby
 • pracovná neschopnosť následkom úrazu alebo choroby
 • strata zamestnania
 • hospitalizácia
 • kritické choroby

Poistenie pravidelných platieb

Poistenie pravidelných platieb je podobne ako poistenie schopnosti splácať splátky produktom, ktorý umožní poistiť sa pre prípady nepredvídateľných životných situácií, ktoré by mohli ohroziť príjmy a rodinný rozpočet klienta.  Je ideálnym riešením na zabezpečenie pravidelných mesačných výdavkov, napr. na elektrinu,  plyn, vodu, paušály za používanie mobilných telefónov, internetu a pod.

Tento produkt je častokrát ponúkaný ako doplnková služba k bankovému účtu alebo platobnej karte a dojednávajú ho zamestnanci partnerských spoločností našej poisťovne. Produkt umožňuje poistiť si v rámci súborov poistenia riziká ako sú pracovná neschopnosť, strata zamestnania alebo smrť či trvalá invalidita.

V prípade poistnej udalosti z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania je klientovi vyplácané mesačne predom stanovené poistné plnenie. Maximálny počet poistných plnení je obmedzený podľa poistných podmienok. V prípade úmrtia alebo trvalej invalidity poistený alebo oprávnená osoba obdrží jednorazové poistné plnenie vo vopred dohodnutej výške.

Poistné plnenie nie je účelovo viazané. Poskytnuté finančné prostriedky môže klient využiť akýmkoľvek spôsobom.

 

Poistenie zneužitia karty

Poistenie zneužitia platobnej karty je určené majiteľom debetných alebo kreditných kariet. Poistenie klient využije v situácii, kedy bola jeho karta po krádeži alebo strate zneužitá (napr. neoprávnený výber z bankomatu alebo platba v obchode)  skôr ako došlo k jej zablokovaniu bankou, pokiaľ nie je jeho škoda povinná nahradiť priamo banka.

Tento produkt môže byť rozšírený aj o poistenie straty alebo krádeže kľúčov, osobných dokladov, peňaženiek a tašiek. Nárok na poistné plnenie vznikne vtedy, ak došlo k strate alebo krádeži uvedených predmetov spolu s poistenou kartou. Poisťovňa potom preplatí náklady spojené s obstaraním nových kľúčov, osobných dokladov, peňaženky alebo tašky.

Poisťovňa môže poistenie zneužitia platobnej karty rozšíriť aj o poistenie prepadnutia pri bankomate a poistenie neoprávnených internetových transakcií pomocou stratenej alebo odcudzenej karty.

BNP Paribas Cardif Poisťovňa

Máte otázky?

VIAC

Nahlásiť udalosť

Stala sa vám škoda, ktorú chcete nahlásiť a neviete ako? Prejdite do sekcie k nahláseniu poistnej udalosti.

VIAC

BNP Paribas Cardif Poisťovňa

Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2000.

VIAC