Naše skúsenosti

.

Dobrá znalosť multikanálovej distribúcie

Klienti využívajú moderný prístup k informáciám a i pre uzavretie poistenia je dôležité mať multikanálový prístup – predajné miesto, on-line, telefónny kontakt....

Preto s našimi partnermi analyzujeme viackanálové zákaznícke cesty (tzv. Customer Journeys)

daného odvetvia s cieľom zaistiť najvhodnejší čas ponúkať poistenie – z pohľadu partnera i klienta.

Kanály, ktoré patria do nášho štandardného mixu

  • Obchodné miesta a osobné jednanie
  • Online
  • Telefónny kontakt
  • Ostatné, alebo alternatívne kanály