Úrazové poistenie

Úrazové poistenie má zabezpečiť finančnú kompenzáciu poistenému príp. oprávnenej osobe:

  • v prípade hospitalizácie následkom úrazu
  • v prípade trvalej invalidity v dôsledku úrazu
  • v dôsledku smrti následkom úrazu

V akých situáciách toto poistenie využijete

Jednotlivé poistné riziká môžu byť poskytované partnerskými spoločnosťami BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. samostatne i v kombinácii s inými poistnými rizikami ako napr. pracovná neschopnosť alebo strata zamestnania.

Kto môže byť poistený

Osoby vo veku od 18 do 65 rokov, ktoré nemajú invaliditu.

Ako dojednať poistenie

Úrazové poistenie zjednáte rýchlo a jednoducho u jedného z našich partnerov, bez nutnosti návštevy poisťovne.

Čo je eště dobré vedieť

Presné podmienky poistenia jednotlivých rizík sú uvedené v konkrétnych Všeobecných poistných podmienkach.