Postup riešenia sťažností

Máme pochopenie pre ťažké situácie, ktoré sprevádzajú ľudský život a snažíme sa, aby ich dopady na našich klientov boli čo najmenšie.

Pokiaľ máte námet, pochvalu alebo sťažnosť, napíšte nám:

  • poštou: BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s., Bottova 2A, 811 09 Bratislava,
  • e-mailom: cardifslovakia@cardif.com

Nezabudnite, prosím, uviesť:

  • číslo zmluvy alebo poistnej udalosti, ktoré ktorého ktorej sa Vaša pochvala alebo sťažnosť týka,
  • svoje kontaktné údaje (e-mail, telefón, adresa).

Vaše sťažnosti vyriešime maximálne do 30 kalendárnych dní. Pokiaľ túto lehotu nebudeme schopní z akéhokoľvek dôvodu dodržať, budeme Vás o ňom informovať kontaktovať.

Ombudsman

Pokiaľ nie ste spokojný s vybavením Vašej sťažnosti, môžete sa obrátiť na ombudsmana.

Odpoveď môžete očakávať spravidla do 30 dní.