Preskoč na obsah

NAŠE SKÚSENOSTI V ODVETVIACH

Naši partneri sa pohybujú prevažne vo finančných službách, telekomunikáciách a retaile.

Vo všetkých odvetviach sme ako doma


Celosvetovo spolupracujeme s viac ako 500 partnermi naprieč odvetviami. Túto zdielanú skúsenosť uplatňujeme v Slovenskej republike.

Naprieč trhom sme aktívny hlavne v týchto odvetviach:

  • Bankovníctvo a ďalšie finančné služby
  • Telekomunikácie
  • Retail