Informácie o spracovaní osobných údajov

Táto informácia nahrádza doterajšie ustanovenia všeobecných poistných podmienok alebo rámcových poistných zmlúv, ktoré obsahujú informácie pre klientov týkajúce sa spracovania ich osobných údajov.

Informácie o spracovaní osobných údajov pre klientov