Cardif vo svete

Spoločnosť BNP Paribas Cardif poisťuje ľudí, ich rodiny a ich majetok prostredníctvom produktov a služieb zameraných na úspory a ochranu. Osvedčené odborné znalosti našej spoločnosti v marketingu a distribúcii poisťovníckych produktov prispievajú k úspechu našich partnerov na celom svete, predovšetkým v Európe, Ázii a Latinskej Amerike.

Cieľom spoločnosti BNP Paribas Cardif, ktorá je v súčasnosti desiatym najväčším poisťovateľom v Európe, je stať sa globálnym lídrom na poistnom trhu.

Najdôležitejšie čísla

  • 31,8 mld. EUR v hrubom prijatom poistnom
  • desiaty najväčší európsky poisťovateľ
  • takmer 10 000 zamestnancov v 35 krajinách sveta

BNP Paribas Cardif je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou skupiny BNP Paribas Cardif, ktorá je súčasťou významnej skupiny BNP Paribas.

Skupina má vysoké hodnotenie v troch kľúčových oblastiach: retailové bankovníctvo, investičné riešenia a firemné a investičné bankovníctvo.

V aktivitách firemného a investičného bankovníctva a investičných riešeniach sa spoločnosť BNP Paribas v Európe nachádza na najvyšších pozíciách, má silnú pozíciu na americkom kontinente a stabilné, rýchlo rastúce obchodné aktivity v Ázii. Spoločnosť BNP Paribas je prítomná v 72 krajinách a má takmer 202 624 zamestnancov.

Podnik so zodpovednosťou voči spoločnosti

BNP Paribas Cardif realizuje príkladnú politiku firemnej spoločenskej zodpovednosti zameranú na zodpovedné produkty a služby, propagáciu diverzity na pracovisku, interné iniciatívy v oblasti životného prostredia a podporu ekonomického a finančného vzdelávania.

V súčasnosti BNP Paribas Cardif pôsobí na 35 trhoch po celom svete