Iné informácie

 

Informácia o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v zmysle § 32 ods. 4 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Metodického usmernenia Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo dňa 14. marca 2016 č. 1/2016 o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení.