O nás

Spoločnosť BNP Paribas Cardif poisťuje ľudí, ich rodiny a ich majetok prostredníctvom produktov a služieb zameraných na úspory a ochranu. Osvedčené odborné znalosti našej spoločnosti v marketingu a distribúcii poisťovníckych produktov prispievajú k úspechu našich partnerov na celom svete, predovšetkým v Európe, Ázii a Latinskej Amerike.

 

Cieľom spoločnosti BNP Paribas Cardif, ktorá je v súčasnosti desiatym najväčším poisťovateľom v Európe*, je stať sa globálnym lídrom v poisťovníckych partnerstvách.

 

 

Najdôležitejšie čísla

o   23,3 mld. EUR v hrubom prijatom poistnom

o   desiaty najväčší európsky poisťovateľ*

o   takmer 10 000 zamestnancov v 36 krajinách

 

 

Pobočka spoločnosti BNP Paribas

BNP Paribas Cardif je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou skupiny BNP Paribas Cardif, ktorá je súčasťou významnej skupiny BNP Paribas.

Skupina má vysoké hodnotenie v troch kľúčových aktivitách: retailové bankovníctvo, investičné riešenia a firemné a investičné bankovníctvo.

V aktivitách firemného a investičného bankovníctva a investičných riešeniach sa spoločnosť BNP Paribas v Európe nachádza na najvyšších pozíciách, má silnú pozíciu na americkom kontinente a stabilné, rýchlo rastúce obchodné aktivity v Ázii. Spoločnosť BNP Paribas je prítomná v 80 krajinách a má takmer 200 000 zamestnancov.

 

Podnik so zodpovednosťou voči spoločnosti

BNP Paribas Cardif realizuje príkladnú politiku firemnej spoločenskej zodpovednosti zameranú na zodpovedné produkty a služby, propagáciu diverzity na pracovisku, interné iniciatívy v oblasti životného prostredia a podporu ekonomického a finančného vzdelávania.

 

 * Zdroj: Interný prieskum spoločnosti BNP Paribas Cardif na základe hrubého prijatého poistného k 31. decembru 2010 zverejnený vo firemných zdrojoch konkurencie.

 

 


Podrobný profil

___________________________________________________________________________

 

Názov: “Dynamický, vyvážený a diverzifikovaný obchodný model”

 

 

Dve kľúčové obchodné činnosti: úspory a ochrana

Úspory

Spoločnosť BNP Paribas Cardif predáva riešenia zamerané na úspory, ktoré zákazníkom umožňujú akumulovať a zvyšovať kapitál alebo sa pripraviť na dôchodok. Tieto riešenia  zahŕňajú produkty, akými sú garantovaný kapitál, multifond alebo kapitálové poistenie.

 

Ochrana

Okrem poistenia dlžníkov, kde je spoločnosť svetovým lídrom, rozšírila spoločnosť BNP Paribas Cardif škálu riešení poistení zameraných na ochranu o zdravotné poistenie, ochranu rozpočtu, príjmu, platobnej karty a majetku, rozšírenú záruku, jednotlivca, škody na majetku, asistenciu, atď.

 

Tri distribučné kanály

Kanál retailového bankovníctva

Kanál retailového bankovníctva sleduje distribúciu produktov prostredníctvom siete retailového bankovníctva spoločnosti BNP Paribas. Spolupracuje s retailovým bankovníctvom a privátnym bankovníctvom BNP Paribas vo Francúzsku, BNL v Taliansku, BNP Paribas Fortis v Belgicku, Luxembursku a Poľsku, TEB v Turecku a UkrSibbank na Ukrajine. Kanál retailového bankovníctva predstavuje 80% aktív v naakumulovaných úsporách  spoločnosti BNP Paribas Cardif.

 

Partnerský kanál

Cieľom spoločnosti BNP Paribas Cardif je stať sa globálnym kritériom dokonalosti pre poisťovnícke partnerstvo. Spolupracuje s poprednými distribučnými partnermi po celom svete vrátane bánk, spotrebiteľských kreditných spoločností, financujúcich pobočiek automobilových výrobcov a maloobchodných reťazcov. Partnerský kanál zaznamenáva obrovský nárast a v súčasnosti predstavuje 68% nakumulovaných ochranných aktív.

 

Digitálny kanál a kanál agentov

Tento kanál posilňuje digitálnu odbornosť spoločnosti NHP Paribas Cardif, ktorá je základným komponentom v distribučných stratégiách svojich partnerov, a tiež obchodné aktivity s poistnými agentmi. Toto je strategický segment v Belgicku, Holandsku a vo Veľkej Británii.

 

Encadré ou Exergue

Rovnováha 50 / 50

ð  Medzi internými partnermi skupiny BNP Paribas a externými partnermi

ð  Medzi Francúzskom a medzinárodnými trhmi

ð  Medzi úsporami a ochranou

 

 

 

 

Silná pozícia v troch regiónoch

 

Európa

Desiaty najväčší poisťovateľ v Európe*

 

Ázia

-          Taiwan a Japonsko: číslo 1 v poistení veriteľov

-          Taiwan: číslo 2 v zmluvách o kapitálovom poistení

-          Južná Kórea: číslo 1 v zmluvách o kapitálovom poistení

 

Latinská Amerika

-          Argentína: číslo 1 v poistení veriteľov

-          Čile: číslo 1 v poistení v nezamestnanosti

-          Brazília: číslo 3 v rozšírených zárukách