Nahlásenie zmeny

Zmeny na individuálne poistnej zmluvy je potrebné nahlasovať písomne na kontaktnú adresu:

Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava