Nahlásenie zmeny

 

Zmeny na individuálne poistnej zmluvy je potrebné nahlasovať písomne na kontaktnú adresu:

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava