Cestovné poistenie

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie slúži na ochranu poistených klientov pred vysokými finančnými výdavkami pri neočakávaných ochoreniach alebo úrazoch v zahraničí.

Poistenie je ponúkané najmä ako súčasť alebo ako doplnková služba k bežným účtom alebo platobným kartám v partnerských finančných inštitúciách.

 

Cestovné poistenie povinne zahŕňa ako svoju súčasť:

  • poistenie liečebných nákladov a asistenčné služby (náklady na ošetrenie a iné lekárske služby, ktoré sú nevyhnutné k liečbe poisteného klienta v zahraničí

 

k tomuto poisteniu sa môžu pridať ďalšie pripoistenia, napr.:

  • smrť úrazom, trvalé následky úrazom a hospitalizácia
  • poistenie zodpovednosti za škodu
  • zabezpečenie kaucie a právnej pomoci v zahraničí
  • poistenie batožiny a dokladov
  • poistenie storna zájazdu
  • poistenie prerušenia zájazdu
  • privolanie opatrovníka

 

Samostatne je možné poisťovať aj záchranu poisteného v slovenských horách.

Pomoc svojim klientom v zahraničí zabezpečuje Poisťovňa Cardif Slovakia prostredníctvom asistenčnej služby Europ Assistance.  Slovensky alebo česky hovoriaci operátori sú Vám k dispozícií 24 hodín denne, 7 dní v týždni.