Určené majiteľom:

  • debetných kariet
  • kreditných kariet

Poisťované riziká:

  • Krádež karty
  • Zneužitie karty

Možné rozšíriť o poistenie krádeže:

 

  • Kľúčov
  • Peňaženky
  • Kabelky
  • Dokladov

BNP1

Poistenie zneužitia karty

Poistenie zneužitia karty

Poistenie zneužitia platobnej karty je určené majiteľom debetných alebo kreditných kariet. Poistenie klient využije v situácii, kedy bola jeho karta po krádeži alebo strate zneužitá (napr. neoprávnený výber z bankomatu alebo platba v obchode)  skôr ako došlo k jej zablokovaniu bankou, pokiaľ nie je jeho škoda povinná nahradiť priamo banka.

Tento produkt môže byť rozšírený aj o poistenie straty alebo krádeže kľúčov, osobných dokladov, peňaženiek a tašiek. Nárok na poistné plnenie vznikne vtedy, ak došlo k strate alebo krádeži uvedených predmetov spolu s poistenou kartou. Poisťovňa potom preplatí náklady spojené s obstaraním nových kľúčov, osobných dokladov, peňaženky alebo tašky.

Poisťovňa môže poistenie zneužitia platobnej karty rozšíriť aj o poistenie prepadnutia pri bankomate a poistenie neoprávnených internetových transakcií pomocou stratenej alebo odcudzenej karty.