• BNP Paribas Cardif je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou skupiny BNP Paribas Cardif, ktorá je súčasťou významnej skupiny BNP Paribas 

 

  • Skupina má vysoké hodnotenie v troch kľúčových aktivitách: retailové bankovníctvo, investičné riešenia a firemné a investičné bankovníctvo

 

  • V aktivitách firemného a investičného bankovníctva a investičných riešeniach sa spoločnosť BNP Paribas v Európe nachádza na najvyšších pozíciách

 

BNP

Predstavenstvo a dozorná rada

Členovia predstavenstva:

Ing. Zdeněk Jaroš 

predseda predstavenstva

 

RNDr. Ivan Brozmann

člen predstavenstva

 

Ing. Peter Bindzár

člen predstavenstva

 

Ing. Jaroslav Řehák

člen predstavenstva

 

Členovia dozornej rady:

Pier-Paolo Dipaola

Dominique Barthalon

Florian Korallus

 

 

 

Výpis z obchodného registra:

 Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I