POISTENIE FINANCIÍ

 

Poistenie pravidelných platieb

Poistenie pravidelných platieb je podobne ako poistenie schopnosti splácať splátky produktom, ktorý umožní poistiť sa pre prípady nepredvídateľných životných situácií, ktoré by mohli ohroziť príjmy a rodinný rozpočet klienta.  Je ideálnym riešenim na zabezpečenie pravidelných mesačných výdavkov, napr. na elektrinu,  plyn, vodu, paušály za používanie mobilných telefónov, internetu a pod.

Tento produkt je častokrát ponúkaný ako doplnková služba k bankovému účtu alebo platobnej karte a dojednávajú ho zamestnanci partnerských spoločností našej poisťovne. Produkt umožňuje poistiť si v rámci súborov poistenia riziká ako sú pracovná neschopnosť, strata zamestnania alebo smrť či trvalá invalidita.

V prípade poistnej udalosti z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania je klientovi vyplácané mesačne predom stanovené poistné plnenie. Maximálny počet poistných plnení je obmedzený podľa poistných podmienok. V prípade úmrtia alebo trvalej invalidity poistený alebo oprávnená osoba obdrží jednorazové poistné plnenie vo vopred dohodnutej výške.

Poistné plnenie nie je účelovo viazané. Poskytnuté finančné prostriedky môže klient využiť akýmkoľvek spôsobom.

 

Poistenie zneužitia karty

Poistenie zneužitia platobnej karty je určené majiteľom debetných alebo kreditných kariet. Poistenie klient využije v situácii, kedy bola jeho karta po krádeži alebo strate zneužitá (napr. neoprávnený výber z bankomatu alebo platba v obchode)  skôr ako došlo k jej zablokovaniu bankou, pokiaľ nie je jeho škoda povinná nahradiť priamo banka.

Tento produkt môže byť rozšírený aj o poistenie straty alebo krádeže kľúčov, osobných dokladov, peňaženiek a tašiek. Nárok na poistné plnenie vznikne vtedy, ak došlo k strate alebo krádeži uvedených predmetov spolu s poistenou kartou. Poisťovňa potom preplatí náklady spojené s obstaraním nových kľúčov, osobných dokladov, peňaženky alebo tašky.

Poisťovňa môže poistenie zneužitia platobnej karty rozšíriť aj o poistenie prepadnutia pri bankomate a poistenie neoprávnených internetových transakcií pomocou stratenej alebo odcudzenej karty.