BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.  je jedna z mála špecializovaných poisťovní na slovenskom trhu, ktorá ponúka produkty ktoré sú na našom trhu ojedinelé. Príkladom môže byť úspešný produkt schopnosti splácať finančné záväzky.

Toto poistenie ponúkajú vybrané finančné inštitúcie k svojim úverovým produktom.

BNP3

O spoločnosti

 

 

 

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s.

 

získala licenciu od Ministerstva financií SR na poskytovanie životného a neživotného poistenia vo februári roku 2000 ako prvá špecializovaná bankopoisťovňa. Je stopercentnou dcérskou spoločnosťou francúzskej poisťovacej skupiny BNP Paribas Cardif, ktorú vlastní globálna svetová finančná skupina s ústredím vo Francúzsku BNP Paribas. Poisťovňa Cardif pôsobí v 37 krajinách sveta a je uznávaná ako svetová jednotka v bankopoistení.

 

 

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s.

 

poisťuje riziká fyzických osôb (smrť, invalidita, pracovná neschopnosť, strata zamestnania), ktoré by mohli ohroziť ich schopnosť splácať prijaté finančné záväzky, napr. úvery, leasingové splátky či poplatky za bývanie, telefónne služby alebo iné. Okrem krytia týchto typov rizík Poisťovňa Cardif Slovakia ponúka produkty pre bankový sektor (krytie rizika zneužitia platobných/debetných kariet, poistenie splátok úverov a pravidelných platieb), automobilový sektor alebo sektor bielej a čiernej techniky. Svoje produkty ponúka prostredníctvom svojich partnerov, ktorými sú významné banky, leasingové spoločnosti, spoločnosti zaoberajúce sa splátkovým predajom, finančno-poradenské spoločnosti a predajcovia bielej a čiernej techniky.

Produkty bankopoistenia sa odlišujú od produktov klasických poisťovní. Sú výrazne komplexnejšie, jednoduchšie s minimálnymi nárokmi na čas našich klientov.

V systéme bankopoistenia sa klient finančnej inštitúcie stáva poisteným okamžite, akonáhle spĺňa jednoduché a zrozumiteľne formulované podmienky a zároveň vyjadrí svoj súhlas s poistením. Klient pristupuje k poisteniu jediným podpisom na základe svojho súhlasu, že spĺňa jednoduché vekové, zdravotné a profesné podmienky. Klient sa tak vyhýba pomerne zložitému procesu, ktorým musí prechádzať (vypĺňanie špeciálnych formulárov, zdravotných dotazníkov, vybavovanie rôznych dokladov a niekedy je nútený poskytovať informácie dôverného charakteru) pri zjednávaní klasického poistenia.