Informácie pre klienta

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s spolupracuje pri poskytovaní svojich poistných produktov s bankami, finančnými inštitúciami, lízingovými spoločnosťami, predajcami bielej a čiernej techniky a inými spoločnosťami.

Poistné produkty si klienti nedojednávajú priamo v poisťovni, ale na predajných miestach partnerských spoločností. Aj samotná platba poistného prebieha cez partnerskú spoločnosť. Častokrát spolu so splátkou úveru alebo lízingu. Poistenie sa uzatvára rýchlo a jednoducho bez zbytočných formalít.